Naslovnica | Kako djeluje | Osnovni principi | Literatura | Vrste homeopatije | Konzultacija | Linkovi

Teorija visoko razrijeđenih otopina

...i eksperimentalni aspekti

			
Od Rolland Conte, Henri Berliocchi, Yves Lasne and Gabriel Vernot
Translated and Co-edited By DYNSOL Ltd
Copyright Polytechnica 1996
				
Sažetak od Paul Callinan M.Sc. N.D. D.Hom.
Sadržaj:

1. Uvod

 • Hahnemann i homeopatija
 • Francuski tim

2. Contonian model

 • Matematička okosnica
 • Fizikalni model
 • Bijele rupe
 • Remanentni valovi
 • Nuklearne reakcije
 • Hiperprotoni
 • Potencije pokazuju fazne promijene
 • Pojave ne uslijed kontaminacije
 • Aksiom Contonian modela

3. Utjecaj faktora okoline na remanentne valove

 • Temperatura
 • Svjetlo
 • Količina energije nastala procesom sukusije
 • Mjesečeve faze
 • Gravitacijske sile
 • Drugi vanjski utjecaji kao što je ultrazvuk

4. Nuklearni mehanizam

5. Mehanizam uticanja na organizam

6. Budućnost1.Uvod

Hahnemann i homeopatija

Od samog svojeg početka 1796. od strane njemačkog liječnika i eksperimentalnog farmakologa Samuel Hahnemann-a, homeopatija je preživjela ali je još uvijek rubna medicinska disciplina.

Hahnemann je svoj Organon objavio 1810., godinu prije nego što je Avogadro predstavio svoju hipotezu da u 1 gramu molekularne težine ima 6.02 x 1023 molekula supstance. Otopine korištene u homeopatiji su i razrijeđene i protresane, a to u ovom slučaju znači da je supstanca bila razrijeđena kroz seriju postupaka na način da se razrjeđenje prvobitnog lijeka može približiti Avogadrovom broju i čak ga prijeći. Obzirom da jedan mol otopine postepeno razrjeđivan do potencije 12c vjerojatno ne sadrži niti jednu molekulu prvobitne rastopljene tvari, a osnovno načelo homeopatije jest da otopine koje više ne sadrže molekule aktivne supstance lijeka još uvijek mogu djelovati na ljudski organizam, homeopatija se susrela sa značajnim otporom farmakologije.

Čak i 200 godina nakon Hahnemann-ovog otkrića, homeopatiji još uvijek nedostaje teoretska potpora. Eksperimentalne studije o prirodi homeopatskih otopina izvijestile su o mnogim promjenama: postoje izvješća o promjenama u infra-crvenom spektru, relaksacijska vremena kod nuklearne magnetske rezonance, površinske napetosti, dielektrične konstante, i pregršt drugih parametara. Biološke studije su pokazale zamjetne promjene u brzini enzima, srčanog ritma, mišićne kontrakcije i biljnog rasta, imenujmo samo neke. Klinički pokusi pokazuju dosljedno bolje rezultate kako se poboljšava dizajn eksperimenata. Ali eksperimenti su zaraženi nedostatkom mogućnosti ponavljanja i podaci ne mogu biti dosljedno interpretirani. Brojni modeli su bili predloženi kao objašnjenje homeopatskog djelovanja, od kojih je najpoznatiji model vodene memorije, ali svi modeli još prilično nagađaju.

Francuski tim

Nastupa Rolland Conte i tim sa područja ekonomije. Nakon mnogo godina istraživanja u području ekonomskog i makroekonomskog predviđanja, francuski istraživači: Conte, Berliocchi i Andras, predstavili su u njihovoj knjizi "Nova ekonomska teorija" novu matematičku teoriju poznatu kao "Teorija Ethera", i novi statistički alat poznat kao Contonian-ska statistika.

Na početku 1993. tim u sastavu Conte, Berliocchi, Lasne i Vernot, primijenili su tu istu matematičku tehniku na područje homeopatije. Formulirali su matematičko izlaganje o efektima visokih razrjeđenja koristeći kvantnu teoriju. U njihovoj knjizi, "Teorija visokih razrjeđenja", oni daju rezultate svojih mjerenja i načelo za njihova tumačenja. Teorija je inovativna, high-tech, te probija granice. Rolland Conte ima doktorat sa područja primijenjene fizike, sa bogatim iskustvom u predviđanju ekonomskih i makroekonomskih kretanja, te stoji kao pokretačka snaga iza Contonian-ske statistike. Henri Berliocchi je matematičar sa briljantnom poviješću, koji je predstavio teoriju etera i fizikalno-matematički model. Yves Lasne je doktor medicine i doktor znanosti, koji je osmislio tehnologiju detekcije i istraživačku metodologiju baziranu na mjerenjima nuklearne magnetske rezonancije i beta zračenja. Gabriel Vernot je inženjer i računalni znanstvenik koji radi na aeronautičkim aplikacijama te je također stvorio specijalizirani AAPDI software.

Već 1985. Lasne je bio ponovio raniji rad iznoseći dokaz o promjenama u infra-crvenom spektru homeopatskih otopina, te je također demonstrirao značajne varijacije T2 relaksacijskih vremena u studijama nuklearne magnetske rezonance, koje se odnose na veliki raspon centezimalnih razrjeđenja. Lasne je također izvijestio o dokazu radijacije koja dolazi iz testnih uzoraka. Contonian-ska statistička analiza NMR rezultata i zračenja počela je s područjem sirovih podataka pri visokim razrjeđenjima. Analiza je izvedena na specijaliziranom Ecosem software-u koji se zove AAPDI, što je skraćeno od Analyse Activite Pharmacologique Dilutions Infinitesimales.

Analiza infra-crvenih i NMR podataka proizvela je broj poznat kao Contonianska frekvencija, čak i od podataka koji na prvi pogled nisu bili ponovljivi ili konstantni u odnosu na drugo eksperimentiranje. Contonianska frekvencija za neki lijek je ponovljiva, dajući stabilnu eksternu varijablu. Svaki lijek ima jedinstvenu Contoniansku frekvenciju, dajući moguć alat za mjerenje, pomoću kojeg kontrola kvalitete i formuliranje efikasnosti mogu biti procijenjeni. U povijesti homeopatske proizvodnje nikada do sada nije bilo takvog mjernog instrumenta; i kao što kažu u znanosti, ako to ne možeš izmjeriti onda to ne postoji.

U suštini, francuski tim je izložio model za homeopatsko djelovanje baziran na klasičnoj kvantnoj teoriji, zatim na novoj matematičkoj teoriji i na statističkom alatu za povezivanje teorije i eksperimentalnih podataka. Oni su proizveli eksperimentalnu verifikaciju njihovog modela baziranog na radu sa NMR i na mjerenjima beta radijacije. Upotreba Contonianske statistike je dovela do mjerljivih rezultata.

2. Contonianski model

Matematička i fizikalna okosnica su predstavljene korištenjem klasične kvantne teorije i kvantne teorije polja. One zahtijevaju dobro poznavanje fizike i više matematike da bi se ocijenili njihovi uvidi. Istraživači izvještavaju da njihov, predloženi fizikalno-matematički model jest u suglasju sa rezultatima eksperimenata, te daje odgovor na pitanja proizašla iz promišljanja o visokim razrjeđenjima i memoriji vode.

Matematička okosnica

Matematička okosnica omogućava teoriju za interpretiranje fenomena visoko razrijeđenih otopina korištenjem kvantne matematike. To uključuje postavljanje teorije i modeliranje vjerojatnosti te korištenje matematičkih operatora kao što su lagranžijani na način koji vas dovodi do toga da vam se zavrti u glavi.

To uključuje:

 • korištenje realnih brojeva kao što su definirani unutar teorije poznate kao Zermelo-Frenkelova teorija
 • dodatno je korišten još i Solovayev aksiom
 • model realnih brojeva, znan kao Levyiev model je korišten zajedno sa Solovayevim aksiomom, te je razmatrano Brownovo kretanje molekula vode da se ustanovi model vodene memorije
 • također je uveden i opći mehanizam za tumačenje podataka, poznat kao semiotička mehanika. Taj je mehanizam prethodno bio provjeren od Berliocchia, jednog od autora, unutar njegove teorije etera
Fizikalni model

Unutar fizikalnog modela brojni su događaji bili izneseni i izmjereni.

Bijele rupe

Nestanak molekula lijeka tijekom razrjeđivanja dovodi do dislokacije u otapalu znanog kao singularnost. Ta singularnost je bila nazvana bijelom rupom. Možete ju zamisliti kao malo ali visoko energizirano područje u prostoru.

Remanentni valovi

Pojava singularnosti inducira val koji je nazvan remanentni val. Može biti predstavljen kao skup valića u jezeru kada u njega ubacite kamen. Remanentni val uvijek nastaje onda kad čestica nestane i ostavi bijelu rupu, a broj remanentnih valova je proporcionalan broju nestalih čestica. Kada nastavite sa ubacivanjem na istom mjestu u pravilnim razmacima, proizvedeni valovi su u fazi i njihova se amplituda povećava. Po prestanku ubacivanja kamenja, mreškanje nestaje unutar određenog vremena, a energija valova se polako otpušta u vodu u obliku topline. To se može izmjeriti korištenjem standardne opreme kao što su infra-crveni apsorpcijski spektrofotometri.

Nuklearne transformacije

Pojava bijelih rupa i remanentnih valova inducira nuklearne reakcije u visoko razrijeđenom mediju. Stvaranje tricija, vodikovog izotopa u vodi, dovodi do kasnijeg raspada tricijevog neutrona u elektron, proton i česticu poznatu kao antigravitacijska budući da nemaju niti masu niti naboj (anti-gravition). Beta radijacija može biti uočena. Postoje promjene u NMR i u infra-crvenom dijelu spektra. Beta radijacija je povezana s elektronima, dok je infracrvena obično poznata kao toplina. Energija remanentnog vala u razrijeđenoj i protresanoj otopini iznosi oko 1keV. Za visoko razrijeđenu otopinu HNO3, mjerenje spektra beta energije daje frekvenciju od 2.4 x 1017 Hz. To je vrlo visoka frekvencija, a opseg valne duljine leži u području od 1.25 do 10 nanometara. Za usporedbu, period vibracije uzvojnice lanca nukleinske kiseline DNA je jednak 3.4 nanometra. To znači da se DNA može ponašati kao antena primopredajnika. U suštini, predložene su nuklearne transformacije u epruveti na sobnoj temperaturi, unatoč niskoj efikasnosti. To je bilo obznanjeno mnogo godina prije od Kerverana, još jednog Francuza, koji je pisao o biološkim transmutacijama unutar živih organizama.

Hiperprotoni

Iznad Avogadrovog limita više ne nastaju bijele rupe ali postoji kontinuirana stimulacija od protresanja nazvana hiperprotonska ekspanzija. Na hiperprotone se gleda kao na nedostajuću kariku između kemije i biokemije. Oni su smatrani česticama koje mogu mijenjati svoje stanje u prostor-vremenu. To je osnova relativističke i kvantne teorije polja, trenutačno važeće teorije u fizici koja pokriva međudjelovanje materije i energije. Teorija hiperprotona koristi takozvanu drugu kvantnu teoriju od Diraca za slobodne materijalne čestice u vrijeme-prostoru: Dirac je u 1933. izložio pojavu elektrona iz mora virtualnih elektrona, ponekad nazvanu drugom kvantizacijom. Ekspanzija hiperprotona proizvodi iradijacijske efekte na okolnu materiju i reorganizira strukturu otapala. Takvo je polje izmjereno, a zatim je izračunato renormalizacijom kroz Feynmanov integral. Lagranžijani vodika i kisika po podacima izmjerenim na 300 MHz u NMR studiji, dokazuju reorganizaciju vodene strukture. To nam daje dokaz za postojanje novog kvantnog stanja čija priroda još nije u potpunosti razjašnjena.

Potencije pokazuju fazne promjene

NMR studije pokazuju da impregnacija granula laktoze sa sukusiranim preparatom daje efikasan transfer ali inducira promjenu faze u primarnom signalu. Stupanj fazne promjene zavisi od prirode izvornog lijeka i potencije. Općeniti oblik faznog premještanja je sinusoidan. Za otopine sumpora oko 300c, pomak iznosi 1800 stupnjeva izvan faze. Nasuprot tome, histamin pokazuje vrlo male pomake u fazi. Otopine koje pokazuju iznos faznog pomaka 1800, imaju suprotan efekt na testnom sistemu. (duljina korijena graška, metamorfoza žabljih nogu) u usporedbi sa otopinama koje su 00 izvan faze. Stoga stimulacija testnog sistema kod jednog razrjeđenja može biti izmijenjena u inhibiciju kod drugog razrjeđenja.

Efekti nisu zbog kontaminacije

Razvijen je eksperimentalni pristup koji je pokazao da dobiveni efekti nisu nastali zbog prisutnosti nečistoća u otopini. Korištenje contonianske frekvencije pokazuje da je specifična aktivnost visokih otopina ponovljiva unutar eksperimentalne pogreške sve dok su kontrolirane vanjske varijable.

Aksiomi Contonianskog modela

Kao rezultat ovih nalaza postavljena su dva aksioma:

 1. Aksiom

  Proces razrjeđivanja i sukusije proizvodi efekt koji može izravno biti izmjeren pomoću fizikalnih i bioloških eksperimenata.
 2. Aksiom

  Jedino ako na početku procesa postoji najmanje jedna supstanca u otapalu biti će proizvedena informacijska poruka.

3. Utjecaj faktora okoliša na remanentne valove

Proračuni contonianske frekvencije pokazuju da je moguće reproducirati specifičnu aktivnost visoko razrijeđenih otopina u bilo koje vrijeme pod uvjetom da su varijable okoliša pod kontrolom, kao što su:

 • -temperatura
 • -svjetlo
 • -iznos energije upotrijebljen u procesu sukusije
 • -mjesečeve mijene
 • -gravitacijske sile
 • -ostali izvanjski utjecaji poput ultrazvuka
Neki od ovih nalaza uopće nisu iznenađujući jer se oni javljaju kao potvrda nekim pitanjima poznatima profesiji kroz njeno iskustvo. -osjetljivost homeopatskih lijekova na svjetlost i temperaturu je dobro prihvaćena širom homeopatske profesije -više je iznenađujuća osjetljivost na faktore kao što su mjesečeve mijene i promjene u geomagnetskom toku. Kako bilo, već je primijećeno od mnogih homeopata da je bolje pojedine lijekove primijeniti u pojedinim mjesečevim mijenama. -također je sugerirano da homeopatski lijekovi ne podnose dobro putovanja zbog toga jer to uključuje kretanje kroz magnetsko polje zemlje -također je vrijedno spomena da je proizvodnja visoko razrijeđenih otopina osjetljiva na geomagnetski tok i gravitacijski tok bila predviđena u fizikalnom modelu sa pojavom anti-gravitacije tijekom beta radijacije Potreba za strojnom proizvodnjom konzistentnih lijekova, gdje bi brzina sukusije i trajanje udarca bile optimizirane i konzistentne, dovela je do razvoja patentiranog stroja za sukusiju.

4. Nuklearni transformacijski mehanizam

Kao što je već prije predloženo, stvaranje bijelih rupa vodi ka isijavanju razrijeđeno-sukusirane otopine zbog vrste polja neutronskog tipa induciranog od remanentnih valova. To isijavanje će stvoriti sa jedne strane vodikove izotope deuterija (1 proton i 1 neutron) i tricija (1 proton i 2 neutrona), ili sa druge strane kisik O17.Poznato je da je moć takve nuklearne reakcije slaba. U odnosu na tricij, neutronska podjela otpušta jedan proton i jedan elektron i anti-gravitaciju.

Metoda autoradiografije je pokazala zračenje emitirano iz granula natopljenih sa preparatom kalij-jodida, a da nije otkriveno zračenje koje potječe od čistih granula. Za otopine do 12c, očekivano je da predominira beta radijacija, obzirom da je nivo sukusije nizak. U otopinama iznad Avogadrovog broja više se ne stvaraju bijele rupe. Raspadanje neutrona otpušta energiju u medij koji već ima visoki sastav protona. Tada su protoni transformirani u hiperprotone, koji se smatraju virtualnim česticama koje mogu mijenjati svoje stanje u prostor-vremenu. Oni se također mogu pojaviti unutar vremensko-prostornih singulariteta kao jezgrini protoni. Ti će hiperprotoni stabilizirati jedan dio strukture otopine (lokalni efekt) koja će tada biti u mogućnosti izvršiti utjecaj na nestrukturirani dio otapala.

5.Mehanizam utjecaja na organizam

Kvantni model nazvan Teorija funkcije univerzalnog vala (Theory of Universal Wave Function) predstavljen je da bi opisao utjecaj visoko razrijeđenih otopina na žive organizme. Oni su izložili da intoksikacija organizma toksičnom otopinom CCl4 dovodi do otklona od stanja zdravlja što je pokazano vektorom, i faznim pomakom. Tretiranje organizma sa visoko razrijeđenom otopinom ispravno odabranog lijeka sa suprotno djelujućim faznim pomakom vraća organizam na njegov originalni vektor i u stanje zdravlja.

Da bi ilustrirali izneseno, proučavano je djelovanje otopine tiroksina na metamorfozu punoglavca žabe. Kada je dodan u vodeni medij, razrijeđen i protresan, tiroksina može inhibirati ili ubrzati razvoj punoglavčevih prednjih nogu u prijelaznom stanju metamorfoze, zavisno od razrjeđenja. Na bazi faznih pomaka navedeno je da kada je pripremanje tiroksina u fazi sa organizmom u metamorfozi, tiroksin se ponaša kao stimulans transformacije iz dvonožne u četveronožnu fazu. Kada pripravak tiroksina nije u fazi sa organizmom u metamorfozi, on inhibira metamorfozu. Također je primijećeno da su proizvedeni različiti efekti u organizmu zavisno od toga da li je otopina protresana ili ne.

Svojstvenost razrijeđeno-protresane otopine je zapanjujuća, čak i kada pojedini enzim specifičan za sistem, dane razrijeđeno-protresane otopine, nije bio pronađen. Interakcija između dva remanentna vala inducira sveopću i brzu reakciju organizma. Kada se takva interakcija ne pojavi to znači da ta otopina jednostavno nema uticaja na organizam. Svojstvenost razrijeđeno-protresane otopine događa se unutar faznog prostora.

Znatno zanimanje je bilo smješteno oko enzima peroksidaze, koja je zamijećena kako dekodira strukture unesene procesom razrjeđivanja-protresanja i uvođenjem protonskog toka unutar organizma. To je bilo obećavajuće u smislu razumijevanja strukture toka meridijana unutar organizma, a isto tako baca svjetlo na Boydova otkrića prije skoro pola stoljeća, koji je pokazao da homeopatske potencije utječu na brzinu enzima diastaze.

Proces eliminacije i srčani ritam u ljudskom tijelu namijenjeni su da ispune sve zahtjeve za pojavu bijelih rupa. Remanentni valovi su viđeni kako prožimaju cijeli organizam u normalnom, zdravom stanju organizma. Odbijanje hrane ili gladovanje u kratkom periodu uzimaju se kao faktori koji pomažu uočavanju remanentnih valova. Kao posljedica toga osoba može biti smatrana da ima profil remanentnog vala, što je situacija koja terapeutski puno obećava.

Budućnost

Dr. Conte i njegov tim trenutno pripremaju drugu knjigu za objavljivanje. Možemo se samo nadati da će u sljedeću knjigu uključiti i rječnik pojmova, i čekati na dobrobiti koje će ponuditi budućnosti homeopatije i humane medicine.

Paul Callinan M.Sc. N.D. D.Hom je australski homeopat, biofizičar i istraživač koji se specijalizirao u pružanju znanstvene podrške prirodnoj medicini. Predstavio je model mehanizma homeopatske medicine u istraživačkoj literaturi te na internacionalnim seminarima. Napisao je nekoliko knjiga na temu homeopatije, te je urednik, koji ujedno i piše, za australski "Wellbeing" magazin. Također radi i kao predavač homeopatije i vodi kliniku u Bangalow-u, sjeverni NSW.